ZESPÓŁ MIESZKANIOWY
Lokalizacja: Wrocław
Rok opracowania: 2017
Powierzchnia: 65 000 m2 PUM
Inwestor: Budimex Nieruchomości
Status: projekt konkursowy