RZESZOW-PODWISLOCZE
Lokalizacja: RZESZÓW, ul. Podwisłocze
Rok opracowania: 2016
Status: koncepcja