OSIEDLE MIESZKANIOWE
Lokalizacja: Rzeszów
Rok opracowania: 2018
Inwestor: BOZ Development
Status: w trakcie opracowania