DOM STUDENCKI
Lokalizacja: Katowice
Rok opracowania: 2016-2017
Powierzchnia: 30 000 m2
Inwestor: BASECAMP STUDENT
Status: w trakcie opracowania
Zakres: Koncepcja Projekt Budowlany Projekt Przetargowy